Odběr novinek

Program finanční pomoci pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením s dočasnou ochranou v České republice („Program finanční pomoci“)

UNICEF zřídil program finanční pomoci, jehož cílem je poskytovat finanční pomoc ve výši 6 600 Kč měsíčně ukrajinským uprchlickým dětem (ve věku od 0 do 17 let, tj. do jejich dovršených 18 let) se zdravotním postižením s dočasnou ochranou udělenou v České republice. Program finanční pomoci je realizován v partnerství s Českým červeným křížem a v koordinaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj realizuje projekt zaměřený na inkluzi neslyšících uprchlíků z Ukrajiny do komunity neslyšících a nedoslýchavých v Praze prostřednictvím různých aktivit

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj realizuje projekt zaměřený na inkluzi neslyšících uprchlíků z Ukrajiny do komunity neslyšících a nedoslýchavých v Praze prostřednictvím aktivit, setkávání, sdílení zkušeností, tradic, kulturních zvyklostí, ale i odlišností. Projekt je primárně zaměřen na neslyšící a nedoslýchavé děti od 15 let, mladé dospělé, ale i na rodiny s dětmi, sekundárně na jejich prarodiče a minoritu z řad českých neslyšících a nedoslýchavých.

Jak nám v budoucnu poroste důchod aneb valorizace důchodu

Stejně jako se během aktivního pracovního života většinou mění výše platu nebo mzdy v čase, existují i nástroje, kterým stát zajišťuje, že v rámci obecně se zvyšujících cen a inflace navyšuje vyplácené důchody tak, aby zajistili důstojnou úroveň života lidí v důchodu, a finanční nůžky se mezi pracujícími v aktivním věku a důchodci se rozevírali co nejméně. Tímto právně závazným nástrojem pro pravidelné navyšování vyplacených důchodů  je systém zákonem dané valorizace (je ukotven v zákoně o důchodovém pojištění).

Ne všechno je zlato co se třpytí aneb jak si spočítat, kolik na půjčce přeplatím

Jakkoliv je doba penze dobou, kdy bychom obecně měli žít jak z důchodu, tak z úspor, které jsme si vytvořili za doby aktivní pracovní kariéry, může nastat situace, kdy nám nakonec nezbyde nic jiného než si potřebné finanční zdroje půjčit.

Když už zdraví neslouží aneb příspěvek na péči

Doba důchodu poměrně často bývá provázena zhoršujícím se zdravotním stavem seniora.  Často bohužel situace dojde tak daleko, že se nemocný senior není schopen o sebe sám postarat a potřebuje k sobě pomocnou ruku.