Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Pokud bychom porovnávali jen navrhovaný či sjednaný úrok, zjistili bychom pouze cenu půjčovaných peněz, nikoliv však to, kolik zaplatíme za celý úvěr. Výhodnější je srovnávat RPSN, neboť ta zahrnuje veškeré náklady spojené s úvěrem – např. jednorázové poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za správu či vedení úvěrového účtu, za převody peněžních prostředků nebo za sjednané pojištění schopnosti splácet.

Závěrem můžeme tedy shrnout, že RPSN je zásadním srovnávacím prostředkem pro různé nabídky úvěrů a posouzení jejich skutečné ceny. Pokud byste si chtěli nechat vypočítat RPSN k určitému úvěru, lze jen doporučit různé webové kalkulačky (např. kalkulátor Finančního arbitra).