Lidé z kontejnerů: Jaké otázky přinášejí alternativní způsoby řešení bezdomovství

Pravděpodobně málokterá oblast sociální práce je z hlediska zájmu médií a společnosti tolik závislá na klimatických podmínkách a roční době, jako téma bezdomovství. Ukázalo se to například v poslední zimní sezóně, kdy značný mediální zájem vyvolal testovací provoz tzv. inteligentního záchranného modulu. Tedy jakéhosi nouzového nocoviště vybudovaného z nepotřebného nákladního kontejneru.

Inspirace v sociální práci

Sociální práce je mnohdy neviditelný a obtížně měřitelný obor s širokým spektrem činností a oblastí působnosti.  Pro kvalitní výkon praxe se potřebují sociální pracovníci orientovat v nejnovějších trendech v jednotlivých oblastech sociální práce, setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Takovou příležitostí je seminář organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

Mezinárodní odborný seminář „Dobrá praxe v sociální práci- inspirace a příležitosti“

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce s názvem Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti, který pořádá ve spolupráci s Asociací občanských poraden dne 15. září 2015 od 9.30 do 17.15 hod v Litomyšli (Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, www.esclitomysl.cz).

Seminář je další z akcí projektu, která umožňuje setkání sociálních pracovníků z různých oblastí za účelem posilování profesní identity, vzájemné spolupráce a sdílení dobré a špatné praxe.

Program ke stažení zde: litomysl_program.pdf (1169771)

Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů 2021

Hlavním cílem projektu je rozvinout aktivity určené pro prevenci osamělosti seniorů, nabídnout seniorům vzdělávací aktivity v oblasti zvyšování finanční a sociální gramotnosti související s řešením jejich náročných životních situací, poradenství a advokátní činnost zaměřenou na hájení práv seniorů v oblastech souvisejících v komunikaci s úřady, věřiteli a rodinou.

Sociální poradenství ve sněmovně

Asociace sociálního poradenství (ASP) a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR  pořádaly dne 8.10. 2014 od 10 h v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR národní konferenci k tématice  odborného sociálního poradenství s názvem Sociální politika z pohledu odborného sociálního poradenství. Asociace sociálního poradenství je členem Konfederace sociálních služeb.

Konference proběhla pod záštitou pana poslance Mgr. Romana Sklenáka a vystoupila zde mimo dalších aktérů v sociálním poradenství - náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stoecklová. Na konferenci byla představena také následující témata: role odborného sociálního poradenství v monitorování legislativy, financování odborného sociálního poradenství v následujícím roce a dalším období, specifika odborného sociálního poradenství atd.

Odborné sociální poradenství je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jeden z třiceti čtyř druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství poskytují dle tohoto zákona občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro manželství a rodinu. V  roce 2014 byly odborné sociální poradny podpořeny dotacemi ze státního rozpočtu ve výši cca 220 milionů Kč. Tato částka tvoří necelé 3 % z celkové výše dotací poskytovaných prostřednictvím MPSV na sociální služby. Členské organizace sdružené  v ASP pomohly v minulém roce více než 80 000 klientům. Nejvíce klientů v našich poradnách řešilo problémy spojené s obtížnou sociální situací, s dluhy, sociálními dávkami, pracovně-právní problematikou aj.

Praha, 9.10. 2014

 

Kontakt:

Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace sociálního poradenství

Telefon: 777 257 568, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.