Odběr novinek

Rozpočet a možné příjmy ve stáří

S odchodem do důchodu se stává obtížnějším udržet vyrovnaný rodinný či osobní rozpočet. Někteří senioři pobírají důchod a zároveň stále ještě (alespoň na částečný úvazek či brigádně) pracují, většina se však může již spolehnout právě jen na důchod a případné dávky ze státní sociální podpory.

Motivace sociálních pracovníků; Táňa Faltisová

Motivace je psychologický fenomén, který nachází uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti a determinuje osobní i pracovní život každého z nás. Následující zamyšlení je věnováno problematice motivace sociálních pracovníků, rozdílům v motivaci studentů sociální práce a zkušených sociálních pracovníků, kteří již dávno odložili „růžové brýle“. Cílem je popsat motivaci sociálních pracovníků ve vztahu ke zvýšení pravděpodobnosti jejich setrvání v profesi sociální práce. Tato souvislost je velmi důležitá s ohledem na nežádoucí důsledky, totiž vysokou fluktuaci sociálních pracovníků, která se odráží na kvalitě poskytovaných služeb a v konečném důsledku tak ovlivňuje samotné klienty.

Reportáž z mezinárodního semináře v Litomyšli

Seminář zahájil v 10 hodin ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV Mgr. David Pospíšil. S krátkou zdravicí se připojil také zástupce spolupracující organizace - předseda Asociace sociálního poradenství (a člen výboru AOP) Hynek Kalvoda.

Lidé z kontejnerů: Jaké otázky přinášejí alternativní způsoby řešení bezdomovství

Pravděpodobně málokterá oblast sociální práce je z hlediska zájmu médií a společnosti tolik závislá na klimatických podmínkách a roční době, jako téma bezdomovství. Ukázalo se to například v poslední zimní sezóně, kdy značný mediální zájem vyvolal testovací provoz tzv. inteligentního záchranného modulu. Tedy jakéhosi nouzového nocoviště vybudovaného z nepotřebného nákladního kontejneru.

Inspirace v sociální práci

Sociální práce je mnohdy neviditelný a obtížně měřitelný obor s širokým spektrem činností a oblastí působnosti.  Pro kvalitní výkon praxe se potřebují sociální pracovníci orientovat v nejnovějších trendech v jednotlivých oblastech sociální práce, setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Takovou příležitostí je seminář organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací občanských poraden.