Odběr novinek

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr není samostatným druhem smlouvy. Rozumí se jím odložená platba, peněžitá půjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

Smlouva o úvěru

Když si potřebujete dočasně půjčit peněžní prostředky, jedná se o tzv. úvěr. „Dlužník“ a „věřitel“ (kterým se však v případě úvěru říká jinak – viz níže u popisu smluvních stran) spolu v takovém případě uzavírají úvěrovou smlouvu, jež má své přesně stanovené náležitosti. Žadatel o poskytnutí úvěru oslovuje věřitele, kterým je v případě úvěrové smlouvy nejčastěji banka nebo nebankovní poskytovatel úvěru. A opět jedno důležité upozornění, jako už jsme uváděli výše: Smlouva je právně závazným dokumentem, a proto je třeba ji před podpisem vždy důkladně pročíst!

Smlouvy uzavírané se spotřebitelem distančním způsobem („na dálku“)

Smlouvy uzavírané distančním způsobem jsou takové, kdy spotřebitel uzavře smlouvu s podnikatelem mimo jeho obchodní prostory, a to prostředky komunikace na dálku (nejčastěji přes internet nebo po telefonu). Nakupujete tak sice pohodlně a relativně rychle, ale na druhou stranu absence osobního kontaktu při uzavírání smlouvy znemožňuje většinou řádnou prohlídku zboží, jeho předvedení, možnost klást dotazy či požadovat jakákoliv potřebná vysvětlení.

Kupní smlouva

V případě, že něco kupujete, uzavíráte s prodejcem kupní smlouvu. Většinou bude jen ústní, nebo uzavřená tzv. konkludentně (např. když si v obchodě vezmete věc z regálu a u pokladny ji zaplatíte, uzavřeli jste kupní smlouvu). Ve složitějších případech má kupní smlouva písemnou formu. Při jejím podpisu, ať již jste v roli prodávajícího, či kupujícího, je třeba, stejně jako při podpisu jakéhokoliv jiného závazného dokumentu, věnovat celému jejímu obsahu náležitou pozornost. Vše je třeba důkladně přečíst a nikdy nic nepodepisovat ve stresu či pod tlakem.

Internet

Pokud máte doma počítač a chcete využívat internet, je nezbytné zajistit si poskytovatele internetového připojení. Před výběrem takového poskytovatele je nutno především zvážit, jaká máte očekávání: jak rychlé má připojení být, k čemu všemu jej budete využívat, zvážit objem přenášených dat.