Odběr novinek

Když nám v důchodu dluhy přerostou přes hlavu aneb oddlužení pro důchodce

Ač bychom v důchodu měli řešit spíše radostné povinnosti a užívat si volného času či případně vnoučat, může se i přesto stát, že se dostaneme do dluhové spirály. Příčiny mohou být různé- například závazky a dluhy z předchozího období, ručení dětem a přátelům, malý důchod, rozvod atd. Je dobré si ale uvědomit, že v dnešní době v důchodu strávíme průměrně okolo 20 let, a tudíž je lepší, pokud to situace samozřejmě dovolí, zvážit případnou insolvenci formou oddlužení pomocí splátkového kalendáře oproti točení se ve spirále exekucí a nesplatitelných dluhů.

Starobní důchodce totiž může požádat o oddlužení stejně jako každá jiná osoba, a navíc s ohledem na skutečnost, že jsou důchodci zvlášť zranitelnou skupinou jim insolvenční zákon přiznává výhodnější podmínky. Insolvence tedy může být pro důchodce jedinou vhodnou variantou k tomu, jak se zbavit dluhů.

Jako svazující se na první pohled může jevit, že po dobu oddlužení budeme omezeni v dispozici  se svými penězi (nejčastěji s důchodem). Nicméně je důležité, že tomu tak bude pouze po určitou dobu.  Zde se totiž projevuje zvýhodnění důchodců a jiných zranitelných osob a to tak, že pokud důchodce plní oddlužení alespoň po dobu 3 let, dojde k jeho oddlužení a odpuštění zbytku dluhů bez ohledu na uhrazenou výši. Standardně by totiž musel dlužník, pokud by chtěl využít zkrácenou dobu 3 let (standardně doba je 5 let), uhradit za tuto dobu minimálně částku ve výši 60% celkových přihlášených pohledávek.

Aby důchodce mohl požádat o oddlužení, musí splnit základní podmínky, a to:

  • Musí být v úpadku:
  • tedy má 2 a více věřitelů
  • zároveň je více než 30 dnů po splatnosti s úhradou svých závazku
  • není schopen tyto závazky plnit
  • Musí mít dostatečný příjem

Tato podmínka je splněna v případě, pokud je dlužník schopen platit alespoň minimální splátku v rámci oddlužení, což činí aktuálně 2.178,- Kč (1.089,- Kč odměna insolvenčnímu správci a 1.089,-Kč úhrada věřitelům). V praxi to znamená, že po odečtení nákladů na bydlení a životního minima pro jednotlivce (případně podle počtu vyživovaných osob) od všech našich příjmu, by nám mělo zbývat alespoň  2.178,-Kč. Pokud tomu tak není, lze se zkusit domluvit s rodinnou či přáteli, že se nám po dobu oddlužení zavážou přispívat pravidelně měsíčně takovou částku, aby v součtu s našimi příjmy postačovala na plnění podmínek. Nejčastěji se tak děje formou smlouvy o důchodu nebo darem. 

V rámci insolvence je rovněž stanovena minimální nezabavitelná částka, tedy taková, která nám vždy musí zůstat po všech srážkách. Podkladem pro její výpočet jsou normativně stanovené náklady na bydlení a životní minimum jednotlivce (pokud žijeme sami). Základní nezabavitelná částka se rovná 2/3 součtu živ. minima jednotlivce a normativních nákladů.

Základní nezabavitelná částka na dlužníka klesne od ledna 2024 na 12.705 Kč oproti roku 2023, kdy činila 13.638,- Kč. Důvodem je zrušení mimořádného navýšení normativů. Životní minimum jednotlivce zůstává na úrovni roku 2023.

 

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“