Odběr novinek

Důchod aneb kdy mohu na zasloužený odpočinek

Pro spoustu lidí je vidina blížícího se důchodu představou další etapy života, kdy budou moci odpočívat a případně si plnit své sny, které doposud odkládali, přičemž jim k tomu pomůže stát materiálním zabezpečením skrze zasloužený starobní důchod.

Nicméně pro mnoho lidí může být překvapením jaké všechny podmínky je potřeba splnit, abychom na tento starobní důchod měli nárok a nemuseli případně řešit problémy spojené s nárokem na jeho získání.

Není úplně neobvyklé, že ve společnosti panuje představa, že dosažením určitého zákonem stanoveného věku vzniká automaticky nárok na starobní důchod. Tak tomu ovšem nezbytně nutně nemusí být, protože dosažení zákonem daného věku je pouze jedna z podmínek pro jeho získání.

V současné době mají na starobní důchod nárok lidé, kteří dosáhli věku alespoň 65 let. Tento věk odchodu do důchodu platí pro lidi, kteří se narodili po roce 1965. V případě, kdy se někdo narodil dříve, tak je tento věk o něco nižší a lze ho dohledat případně v zákoně.

Dosažení věku, jak již bylo zmíněno výše, není ovšem podmínka jediná. Další, a to stejně důležitou podmínkou pro nárok na starobní důchod je, aby budoucí důchodce odváděl státu sociální pojištění nejméně po dobu 35 let. Systém placení sociálního pojištění je odvislý od toho, jakou formu zaměstnání nebo podnikání osoba vykonávala (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo práce na dohodu).

Do uvedené doby 35 let se v České republice počítá i doba prezenčního studia, péče o dítě do 4 let, péče o bezmocnou invalidní blízkou osobu, doba výkonu vojenské služby v ČR a doba evidence na úřadu práce. V těchto případech odvádí za osobu sociální pojištění stát.

V případě, že tedy dovršíte požadovaného věku a splníte minimální dobu pojištění, můžete si o důchod požádat u České správy sociálního zabezpečení. Žádost se podává nejpozději 4 měsíce před požadovaným odchodem do důchodu. Rovněž je možné o přiznání důchodu požádat zpětně, a to do 5 let od uplynutí doby, kdy Vám vznikl nárok na odchod do důchodu.

V případě, že nesplníte standardní možnosti doby důchodového pojištění, existují i další možnosti, jak získat nárok na starobní důchod v těchto nestandardních  případech. Právní úprava totiž rozlišuje vedle nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku také nároky na starobní důchod stanovený dle jiných kritérii (ovšem v takovém případě může být výše tohoto typu starobního důchodu odlišná).

Jedná se o:

  • Poměrný starobní důchod
  • Starobní důchod při získání 30 let pojištění
  • Starobní důchod při získání 15 let pojištění a dosažení věku
  • Starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalidní důchod

Přesné podmínky a výpočet těchto uvedených důchodů je v zákoně nebo je lze dohledat na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Po úplnost ještě zmíníme možnost předčasného odchodu do důchodu, kdy je možno před dosažením důchodového věku přiznat tzv. předčasný starobní důchod. Pro jeho přiznání je třeba získat potřebnou dobu důchodového pojištění jako při řádném odchodu do starobního důchodu. Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou se odchází do důchodu dříve, výši důchodu sníží. Tato srážka za odchod do předčasného starobního důchodu je trvalá.

A v případě, že i po získání nároku na důchod chcete i nadále pracovat, je to nejen možné, ale rovněž je pro tyto případy poskytovaná určitá finanční motivace.

Pokud při pobírání důchodu chcete tedy pracovat, nabízí se tyto možnosti:

  • Budete pobírat plný důchod a při tom pracovat. V takovém případě se vám každý rok vyplácený důchod navyšuje o 0,4%.
  • Budete pobírat pouze 50% důchodu a k tomu ještě budete současně  pracovat. V takovém případě se vám každý rok důchod navyšuje o 3%.
  • Nebudete pobírat žádný důchod (i přes nárok na něj)a dále budete pracovat. V takovém případě se vám každý rok důchod navyšuje o 6%.

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“