Odběr novinek

Konference České asociace pečovatelské služby k přechodu financování sociálních služeb

24. září 2014 od 11,30 proběhne v malém sálu Městské knihovny v Praze konference České asociace pečovatelské služby Přechod financování sociálních služeb na kraje. Konference se koná pod záštitou náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stoecklové a radního hl.m. Prahy pro oblast zdravotnictví, výše jmenovaných také  Bc. Miloslav Čermák, zástupce sociální komise Asociace krajů (radní Karlovarského kraje), Jaroslav Jech ze Svazu měst a obcí, Hynek Kalvoda z Konfederace sociálních služeb. V  další části programu konference představí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí aktuality v oblasti sociálních služeb a informace k přechodu financování sociálních služeb na kraje.

Program konference naleznete zde.