Odběr novinek

Nebát se říct si o finanční pomoc dětem nebo vnukům aneb vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, prarodiči a dětmi

Protože důchod je období života, kdy se může stát, že se ocitneme v těžké finanční situaci, je dobré mít na paměti, že jsou určité možnosti a zákonné nároky, které nám v dané situaci mohou pomoci. A je poměrně logické, že první na řadě, kam bychom se mohli a měli obrátit, je nejbližší rodina.

V obecném podvědomí je poměrně dobře zakořeněná informace, že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem. Ale daleko méně je již ve veřejnosti známa informace, že vyživovací povinnost existuje i v opačném gardu, případně i mezi dalšími přímými příbuznými.

Zákon výslovně stanoví, že předci a potomci mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost. Z této zákonné úpravy tedy přímo plyne, že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem a děti vůči svým rodičům. Nicméně tímto to celé nekončí, ale úmysl zákonodárce byl širší a chtěl do těchto práv a povinností zahrnout i další přímé příbuzné, a proto tedy ze zákona dále plyne, že rovněž prarodiče mají vyživovací povinnost vůči svým vnoučatům a vnoučata vůči svým prarodičům.

Protože je celkem běžná situace, že rodiče mají více než jedno dítě, je poměrně nasnadě, že vyživovací povinnost vůči rodiči mají všechny děti.

V rámci této vyživovací povinnosti musí dítě pro své rodiče zajistit přiměřenou podporu a výživu. V daném případě se zde neuplatňuje pravidlo, že životní úroveň dítěte a jeho rodiče musí být zcela shodná, ale měla by odpovídat odůvodněným potřebám a majetkovým poměrům oprávněného rodiče a zároveň musí přiměřeně respektovat majetkové poměry povinného dítěte.

Přestože je spíše obvyklé, že děti svým rodičům poskytnou potřebnou podporu rádi a dobrovolně, je dobré nezapomínat, že se jedná o zákonný nárok, který lze případně soudně vymáhat.

Pokud je tedy výživné takto řešeno soudně, pak v případě jeho přiznáni se platí v pravidelných měsíčních dávkách, a to vždy na měsíc dopředu, pokud se dítě a rodič nedohodnou jinak. Výživné však lze přiznat pouze od počátku zahájení soudního řízení.

Stejnou logiku a pravidla se pak platí i na vyživovací povinnost vnoučat vůči prarodičům. Poměrně logicky má vyživovací povinnost dětí vůči rodičům přednost před vyživovací povinností vnuků vůči prarodičům.

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“