Odběr novinek

Přesluhování („práce na procenta“)

Po dosažení důchodového věku nemůže nikdo (např. zaměstnavatel) zaměstnance nutit odejít do důchodu. Přesluhovat lze libovolně dlouho. Při zvažování, jak dlouho přesluhovat, je potřeba posoudit dva vlivy - zvýšení důchodu oproti kratší době jeho pobírání. To, zda je výhodné přesluhovat, nebo si nechat vyplácet důchod souběžně s výdělky je individuální, a je nutné to vždy spočítat.

Pokud zaměstnanec chce pracovat i po vzniku nároku na starobní důchod a nepobírat důchod, případně pobírat jej jen z poloviny, zvýší se mu procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 případně 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tedy jako za celý rok pojištění před dosažením důchodového věku.

Po určité době se odklad odchodu do důchodu nevyplatí, protože peníze z případného zvýšení procentní výměry nepřevýší nevyužitý důchod. Proto se doporučuje provést výpočet nejvhodnější délky přesluhování.

Výše důchodu se počítá dle podmínek platících v době, ke které je o důchod žádáno.

Lze též pracovat a pobírat celý důchod, pak ale podmínky zvyšování procentní výměry nejsou tak výhodné - 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů souběžné práce s důchodem. 

 

Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ , který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“