Odběr novinek

Předdůchodový věk, obtížné životní situace a dopady na výpočet budoucího důchodu

Předdůchodový věk je často obdobím, kdy je z různých důvodů snížena možnost uplatnění na trhu práce. Takovou situaci lze často řešit, aniž by to vyvolalo nějaké zásadnější dopady na výpočet budoucího důchodu, například může nastat životní situace:

  • nutnost pečovat o nemocné blízké- dochází ke snížení pracovního úvazku či k odchodu ze zaměstnání zapříčiněním nemocí či nemohoucností blízké osoby ve stupni závislosti II nebo vyšším, o kterou je nutno se starat; situaci lze řešit tak, že se podá na příslušný orgán sociálního zabezpečení návrh na rozhodnutí o osobní péči, pak bude doba péče považována plně za dobu pojištění a bude zároveň vyloučenou dobou, výpočet důchodu pak bude prakticky stejný, jako by se po celou dobu péče pracovalo s původním příjmem,
  • snížení příjmů- pokud k takovéto situaci dojde, je řešením, při splnění příslušných podmínek, využití tzv. před důchodu; nižší výdělky se nezapočtou do vyměřovacího základu, nedojde tudíž k jeho znehodnocení a výpočet důchodu zůstane obdobím nižších výdělků neovlivněn, důchod pak bude prakticky stejný, jako by se celou dobu pracovalo s původním příjmem,
  • ztráta zaměstnání- když dojde ke ztrátě zaměstnání v předdůchodovém věku, lidé často volí odchod do předčasného důchodu, je to ale jen jedna z možností, která nemusí být vždy výhodná, výhodnější může být např. registrování na úřadu práce.

 

Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ , který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“