Odběr novinek

Závěť

Zůstavitel může pořízením závěti předejít majetkovým sporům mezi dědici. Závěť je odvolatelný projev vůle zůstavitele, kterým pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celé své pozůstalosti, nedojde k dědění ze zákona. Občanský zákoník rozlišuje typy závěti:

  • holografickou, tj. napsanou vlastní rukou zůstavitele,
  • alografickou, tj. sepsanou jinak než vlastní rukou zůstavitele, kdy zákon vyžaduje přítomnost dvou svědků,
  • ve formě notářského zápisu,
  • závěť s úlevami, která je určena osobám nacházejících se v situaci, kdy jsou v ohrožení života.

Zůstavitel má právo závěť kdykoli zrušit, a to buď pořízením nové závěti, anebo odvoláním závěti, když závěť lze odvolat:

  • mlčky, například zničením listiny, která obsahuje závěť, 
  • výslovným prohlášením o odvolání závěti učiněným v takové formě, jaká se vyžaduje pro pořízení závěti,
  • vydáním závěti pořízené ve formě notářského zápisu zpět pořizovateli.

 

Nejjistějším způsobem pořízení závětí je její sepsání notářským zápisem, protože oproti jiným formám dává jistotu, že závěť bude mít ty důsledky, které pořizovatel zamýšlel, a pozůstalost bude skutečně podle jeho vůle projednána.

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“